کاتالوگ های شرکت گزینه صنعت تاسیسات

جهت دريافت فایل PDF  کاتالوگهای این شرکت بروی گزینه های ذیل کليک نمایید.

 راهنمای کامل طراحي و محاسبه بوسترپمپهای آبرسانی و آتش نشانی   2.75 Mb
حاوی منحنی های مشخصه الکتروپمپ های ایرانی و خارجی
booster pump
 

 

جدول راهنمای کامل طراحی وانتخاب بوسترپمپ   4.38 Mb
حاوی جداول آبدهی و فشار الکتروپمپ های ایرانی و خارجی


راهنمای طراحي و محاسبه بوسترپمپ های آتش نشانی   13.8 Mb
به ضمیمه چک لیستهای نگهداری دوره ای بوسترپمپ های آتش نشانی


کاتالوگ ها و کتابچه های راهنمای نصب ، سرویس و نگهداری اجزای تشکیل دهنده بوسترپمپ های شرکت گزینه صنعت تاسیسات


راهنمای کامل نصب و نگهداری پمپ های WKL پمپیران  


راهنمای کامل نصب و نگهداری پمپ های سانتریفوژ پمپیران


راهنمای کامل شیرهای برنزی و برنجی کیتز

راهنمای شیر یکطرفه سیم ایتالیا 

 


 راهنمای کامل شیرهای یکطرفه یورک ایتالیا 

 راهنمای محصولات شرکت فاراب
 

 راهنمای محصولات شرکت هفت تیر اصفهان


 راهنمای کامل لرزه گیرهای ارتعاشات صنعتی ایران

کاتالوگ شرکت راکور برای گالوانیزه کردن انواع  کلکتورها
 

 راهنمای کامل  پرشرترانسمیترهای دانفوس ایتالیا
Transmitter
 راهنمای کامل  پرشرترانسمیترهای ویکای آلمان


 راهنمای کامل  پرشرسوییچ  فانتینی ایتالیا


 راهنمای کامل  پرشرسوییچ  دانفوس ایتالیا
danfoos pressure switch

راهنمای کنترل فاز شیوا


راهنمای PLC مارک SIEMENS - LOGO

 

راهنمای درایو LS  ساخت کره