رزومه شرکت گزينه صنعت تاسيسات

جهت دریافت فایل PDF رزومه هزاران دستگاه بوستر پمپ ساخت این شرکت که شامل نام پروژه،محل نصب، نوع و مشخصات بوستر پمپ می باشد ، با این شرکت تماس حاصل فرمایید.